EC MELUZÍNA

Botanická zahrada byla založena při Střední zemědělsko-technické škole v Dalovicích v letech 1965 -1966. Na místě zahrady byla částečně skládka nedaleké porcelánky a založení zahrady při nově vzniklé zemědělské škole bylo vlastně její rekultivací.

Za zakladatele zahrady lze považovat Mgr. Eduarda Kutschera, který na škole působil jako vychovatel a jehož koníčkem byla práce na zahradě. Celou zahradu navrhl a stal se i prvním zdejším zahradníkem. Pracoval zde do roku 1995. 

Po celou dobu existence se na budování a údržbě zahrady podíleli především studenti a pedagogové zemědělské školy v Dalovicích. 

 

Zatím nejstarší snímek zahrady, který máme k dispozici. Pochází asi z roku 1970 nebo možná z druhé poloviny 60. let. Je zde patrná část věnovaná travám. V pozadí dosud chybí výsadby jehličnatých dřevin.

Botanická zahrada v letech 1970-1994

Hlavní sbírkovou část zahrady zpočátku tvořily v letech 1970 - 1994 byliny středomořské květeny a rozsáhlá sbírka travin, kterou později botanickázahrada proslula i ve světě. V horní části bylo rosarium.

 

Snímky pocházejí asi z podzimu 1994. Jsou to jedny z posledních snímků zachycující stav zahrady v jejím původním rozsahu sbírkových částí, tak jak byla zahrada založena a budována. Vlevo od středové cesty je sbírka trav. Vpravo je sbírka dvouděložných. Za ovocnou stěnou jabloní je rosárium

 

V popředí jsou záhony věnované léčivkám, dále průhled na sbírku dvouděložných bylin.

 

Polodetail sbírky dvouděložných rostlin i s původním typem popisky

 

Pohled na zahradu zevnitř na jaře 1995. V tu dobu byl ještě internát obsazen studenty (funkcionalistická vila se skleníkem). Budova střední zemědělské školy  je vzadu na návrší.

Botanická zahrada v letech 1995 - 2009

Od roku 1995 je hlavní sbírka postupně přebudována na sbírku rostlin kulturní krajiny regionálně zaměřenou nejdříve na okres Karlovy Vary a od roku 2009 na celý Karlovarský kraj.V souladu se zaměřením na místní květenu byla zahrada postupně upravována více v přírodním stylu. Trávníky jsou udržovány záměrně s vysokým podílem dvouděložných nektarodárných rostlin, některé mlatové cesty byly převedeny na zatravněné, část zahrady je sečena jenom dvakrát ročně.

Z části zahrady zmizely betonové prefabrikáty a více se uplatňuje přírodní kámen nebo dřevo. Část výsadeb je zamulčována. Cílem těchto úprav bylo poskytnout životní prostor pro drobné obratlovce i hmyz tak, aby se zahrada stala opravdovou oazou pro živé organismy v silně urbanizovaném prostředí.

 

 

Pro luční květenu byly připraveny nové popisky s obsáhlejší informací o ekologii druhu a jeho rozšíření v okrese Karlovy Vary.

 

 Pro sbírkové dřeviny byly později připraveny popisky s informacemi pro použití druhu při zakládání a doplňování okrasných zahrad.

Botanická zahrada po roce 2009

V tomto období se podařilo stabilizovat režim údržby zahrady. Postupně byly rekonstruovány jednotlivé technické prvky zahrady jako jsou drobné vodní nádrže, tabule cyklu Stezka k přírodě, technologické zázemí zahrady atd. Byly doplněny a rozšířeny výsadby ovocných odrůd z let 1999-2000 a dále rozšířeny. Od roku 2009 započalo též budování simulovaných biotopů pro mokřadní rostliny a lesní květenu.
Tento web používá soubory cookies. Využíváme pouze technické cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek. Více informací Zavřít
Tažením nebo posuvníkem posouvejte text níže.

Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby jsme mohli udělat naše webové stránky efektivní po uživatelské stránce.
Na našich webových stránkách používáme pouze technické cookies. Tato kategorie cookies nevyžaduje váš souhlas a jsou nutné pro provoz těchto webových stránek.

Více o cookies zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Technické Cookies

Název cookies: .ASPXANONYMOUS
Doba trvání: 3 dny
Popis: Identifikace relace systému DOTNETNUKE. Udržuje bezpečné připojení. Nespojují se s žádnými osobními údaji.
Kdo má přístup: Cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu

Název cookies: language
Doba trvání: Sezení
Popis: Výchozí jazyk, není preference, nelze zvolit a uložit.
Kdo má přístup: Cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu