EC MELUZÍNA

Botanická zahrada byla založena při Střední zemědělsko-technické škole v Dalovicích v letech 1965 -1966. Na místě zahrady byla částečně skládka nedaleké porcelánky a založení zahrady při nově vzniklé zemědělské škole bylo vlastně její rekultivací.

Za zakladatele zahrady lze považovat Mgr. Eduarda Kutschera, který na škole působil jako vychovatel a jehož koníčkem byla práce na zahradě. Celou zahradu navrhl a stal se i prvním zdejším zahradníkem. Pracoval zde do roku 1995. 

Po celou dobu existence se na budování a údržbě zahrady podíleli především studenti a pedagogové zemědělské školy v Dalovicích. 

 

Zatím nejstarší snímek zahrady, který máme k dispozici. Pochází asi z roku 1970 nebo možná z druhé poloviny 60. let. Je zde patrná část věnovaná travám. V pozadí dosud chybí výsadby jehličnatých dřevin.

Botanická zahrada v letech 1970-1994

Hlavní sbírkovou část zahrady zpočátku tvořily v letech 1970 - 1994 byliny středomořské květeny a rozsáhlá sbírka travin, kterou později botanickázahrada proslula i ve světě. V horní části bylo rosarium.

 

Snímky pocházejí asi z podzimu 1994. Jsou to jedny z posledních snímků zachycující stav zahrady v jejím původním rozsahu sbírkových částí, tak jak byla zahrada založena a budována. Vlevo od středové cesty je sbírka trav. Vpravo je sbírka dvouděložných. Za ovocnou stěnou jabloní je rosárium

 

V popředí jsou záhony věnované léčivkám, dále průhled na sbírku dvouděložných bylin.

 

Polodetail sbírky dvouděložných rostlin i s původním typem popisky

 

Pohled na zahradu zevnitř na jaře 1995. V tu dobu byl ještě internát obsazen studenty (funkcionalistická vila se skleníkem). Budova střední zemědělské školy  je vzadu na návrší.

Botanická zahrada v letech 1995 - 2009

Od roku 1995 je hlavní sbírka postupně přebudována na sbírku rostlin kulturní krajiny regionálně zaměřenou nejdříve na okres Karlovy Vary a od roku 2009 na celý Karlovarský kraj.V souladu se zaměřením na místní květenu byla zahrada postupně upravována více v přírodním stylu. Trávníky jsou udržovány záměrně s vysokým podílem dvouděložných nektarodárných rostlin, některé mlatové cesty byly převedeny na zatravněné, část zahrady je sečena jenom dvakrát ročně.

Z části zahrady zmizely betonové prefabrikáty a více se uplatňuje přírodní kámen nebo dřevo. Část výsadeb je zamulčována. Cílem těchto úprav bylo poskytnout životní prostor pro drobné obratlovce i hmyz tak, aby se zahrada stala opravdovou oazou pro živé organismy v silně urbanizovaném prostředí.

 

 

Pro luční květenu byly připraveny nové popisky s obsáhlejší informací o ekologii druhu a jeho rozšíření v okrese Karlovy Vary.

 

 Pro sbírkové dřeviny byly později připraveny popisky s informacemi pro použití druhu při zakládání a doplňování okrasných zahrad.

Botanická zahrada po roce 2009

V tomto období se podařilo stabilizovat režim údržby zahrady. Postupně byly rekonstruovány jednotlivé technické prvky zahrady jako jsou drobné vodní nádrže, tabule cyklu Stezka k přírodě, technologické zázemí zahrady atd. Byly doplněny a rozšířeny výsadby ovocných odrůd z let 1999-2000 a dále rozšířeny. Od roku 2009 započalo též budování simulovaných biotopů pro mokřadní rostliny a lesní květenu.