EC MELUZÍNA

Zahrada je dílem lidí.

Krátká připomínka těch, které se podařilo zachytit ve fotografiích.

Mgr. Eduard Kutscher při zakládání sbírky květeny Karlovarska v roce 1995.


 Studenti z roku 1995 zakládají sbírku květeny Karlovarska. Dosud se povedlo indentifikovat pouze Dušana Diviše - s drnem v rukou.

 

 

Václav Sedláček - dlouholetý školník. V roce 1995 ještě topil rostlinám ve skleníku tuhými palivy.

 

Instalace tabulí stezky k přírodě koncem roku 1996. Zády k fotografovi - Michal Polovka (civilní služba), za tabulí uschována Markéta Hluchá (studentka a člen EC Meluzína RCAB), s lopatou v ruce Jan Jůzl (student a člen EC Meluzína RCAB), beton utužuje Ing. Radoslav Bartůněk (učitel a člen EC Meluzína RCAB), tabuli přidržuje Vladimír Kobela (učitel) a s vodováhou v ruce poskytuje cenné rady Jan Brunclík (absolvent školy a příznivec EC Meluzína RCAB)