EC MELUZÍNA

Přesné jméno

Školní botanická zahrada při Střední zemědělské škole Dalovice

Úvod

Jedná se o malou zahradu zřízenou především pro účely SZeŠ Dalovice. Zahrada je též využívána k ekologické výchově pod širým nebem. Pozemky se nachází v nadmořské výšce 400 m, průměrná roční teplota je 7°C a průměrný roční úhrn srážek činí 550–600 mm. Půdní podmínky - antropogení půdy. Z hlediska mikroklimatu je to spíše sušší lokalita exponovaná k jihu ale s častým výskytem přízemních mrazíků.

Rozloha cca 9000 m2 venkovní plochy, sbírkové skleníky nejsou k dispozici.

Souřadnice GPS N50.24919 E12.89255 (WGS 84)

Zajímavé expozice

V současné době je budována sbírka regionální květeny Karlovarského kraje (okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb). Hlavním biotopem ze kterého jsou druhy do zahrady přenášeny je sekundární bezlesí (louky a pastviny - cca 150 taxonů). Sbírka je rozdělena na oddělení douděložných a jednoděložných rostlin

Mokřadní vegetace cca 40 druhů je vázana na několik drobných vodních nádrží a jedno simulované rašleniště.

Zahrada nabízí ke zhlédnutí kolekci zemědělských plodin (cca 60 taxonů) a plevelů (cca 40 taxonů). Tyto rostliny vázané na ornou půdu jsou soustředěny do zvláštního odělení.

Dendrologická část botanické zahrady zahrnuje volné plochy kolem hlavní sbírkové části a je základním sortimentem okrasných dřevin (cca 250 taxonů). Po roce 2005 bylo nově vysazeno několik kultivarů azalek a rododendronů.

Hájová květena cca 20 druhů je rozmístěna volně v rámci vhodných mikroklimatických podmínek pod vzrostlými výsadbami keřů a stromů. Tato část sbírky je budována teprve od roku 2011.

V těsném sousedství zahrady je sbírka odrůd jabloní, hrušní a třešní cca 20 odrůd.  Až na několik výjimek převládají staré odrůdy, které byly nalezeny v severozápedních Čechách během mapování v letech 1999-2012. Nejstarší výsadby již plodí.

Zajímavosti a zvláštnosti

Botanická zahrada je doplněna panely a exponáty s ekovýchovnou tématikou zaměřenou na následující témata:
- meteorologie

- systematika rostlin

- morfologie rostlin

- fyziologie rostlin

- hydrobiologie

- systém členovců

- motýli


Přesná adresa

    SZeŠ Dalovice
    Hlavní 27
    362 63 DALOVICE
    okres Karlovy Vary

Telefon:       +420 353 223 129

Otvírací doba:  od dubna do konce září přístupná Po - Pá od 9.00 do 14.00. V jinou dobu po dohodě na telefonu uvedeném kontaktech.

Školní www stránky http://www.szes-dalovice.cz

Dopravní dostupnost z centra Karlových Varů autobusem MHD č.17 na konečnou Dalovice.

Parkování pouze pro cca 5-6 aut před vchodem do zahrady

Další údaje :

Průvodcovská služba:   po dohodě
vstup se psy:   NE
kola (možnost jízdy na kole):  NE
in-line brusle: NE
kouření: NE
placení kartou:   vstup zdarma
fotografování: zdarma bez poplatku
WC:   NE
Občerstvení:  NE
informace pro nevidomé: NE
bezbariérový vstup (zcela nebo částečně):  ANO