Historie zahrady

Botanická zahrada byla založena při Střední zemědělsko-technické škole v Dalovicích v letech 1965 -1966. Na místě zahrady byla částečně skládka nedaleké porcelánky a založení zahrady při nově vzniklé zemědělské škole bylo vlastně její rekultivací.

Za zakladatele zahrady lze považovat Mgr. Eduarda Kutschera, který na škole působil jako vychovatel a jehož koníčkem byla práce na zahradě. Celou zahradu navrhl a stal se i prvním zdejším zahradníkem. Pracoval zde do roku 1995.

Po celou dobu existence se na budování a údržbě zahrady podíleli především studenti a pedagogové zemědělské školy v Dalovicích.

Zatím nejstarší snímek zahrady, který máme k dispozici. Pochází asi z roku 1970 nebo možná z druhé poloviny 60. let. Je zde patrná část věnovaná travám. V pozadí dosud chybí výsadby jehličnatých dřevin.


Botanická zahrada v letech 1970-1994

Hlavní sbírkovou část zahrady zpočátku tvořily v letech 1970 – 1994 byliny středomořské květeny a rozsáhlá sbírka travin, kterou později botanickázahrada proslula i ve světě. V horní části bylo rosarium.

Snímek  z podzimu 1994 zachycuje stav zahrady v jejím původním rozsahu sbírkových částí, tak jak byla zahrada založena a budována. Vlevo od středové cesty je sbírka trav. Vpravo je sbírka dvouděložných. Za ovocnou stěnou jabloní je rosárium.

V popředí jsou záhony věnované léčivkám, dále průhled na sbírku dvouděložných bylin.

Polodetail sbírky dvouděložných rostlin i s původním typem popisky

Pohled na zahradu zevnitř na jaře 1995. V tu dobu byl ještě internát obsazen studenty (funkcionalistická vila se skleníkem). Budova střední zemědělské školy  je vzadu na návrší.


Botanická zahrada v letech 1995 – 2009

Od roku 1995 je hlavní sbírka postupně přebudována na sbírku rostlin kulturní krajiny regionálně zaměřenou nejdříve na okres Karlovy Vary a od roku 2009 na celý Karlovarský kraj.V souladu se zaměřením na místní květenu byla zahrada postupně upravována více v přírodním stylu. Trávníky jsou udržovány záměrně s vysokým podílem dvouděložných nektarodárných rostlin, některé mlatové cesty byly převedeny na zatravněné, část zahrady je sečena jenom dvakrát ročně.

Z části zahrady zmizely betonové prefabrikáty a více se uplatňuje přírodní kámen nebo dřevo. Část výsadeb je zamulčována. Cílem těchto úprav bylo poskytnout životní prostor pro drobné obratlovce i hmyz tak, aby se zahrada stala opravdovou oazou pro živé organismy v silně urbanizovaném prostředí.

Na snímku z roku 1999 je již založená nová sbírka. Pro luční květenu byly připraveny nové popisky s obsáhlejší informací o ekologii druhu a jeho rozšíření v okrese Karlovy Vary.

 

Pro sbírkové dřeviny byly později připraveny popisky s informacemi pro použití druhu při zakládání a doplňování okrasných zahrad.

V tomto období vzniklo také několik vobních záhonů, vřesoviště a proběhla oprava hlavního jezírka.

Rok 2008 – jedno z drobných jezírek vybudovaných kolem roku 2005

Rok 2008 vřesoviště.


Botanická zahrada v letech 2009 – 2017

V tomto období se podařilo stabilizovat režim údržby zahrady. Postupně byly rekonstruovány jednotlivé technické prvky zahrady jako jsou drobné vodní nádrže, tabule cyklu Stezka k přírodě, technologické zázemí zahrady atd. Byly doplněny a rozšířeny výsadby ovocných odrůd z let 1999-2000 a dále rozšířeny. Od roku 2009 započalo též budování simulovaných biotopů pro mokřadní rostliny a lesní květenu. Byla založena nová sbírka užitkových rostlin.

S ohledem na rozvoj dřevin bylo nutno upravit rozměry jednotlivých sbírkových částí a na zahradě se samovolně prosadilo zhruba dnešní uspořádání.

Pohled z roku 2017 zhruba ze stejného místa jako foto z 1999 – sbírka luční květeny.

Pohled z roku 2016 na sbírku užitkových polních rostlin.

A na závěr srovnání pohledu z roku 2020 ze stejného místa jako u fotek z roku 1970 a 1994

No trochu to poporostlo za těch 50. let