Domácí stromy

Domácí stromy je název pro takové druhy stromů, které jsou doma v naší přírodě. Dokonce naši krajinu obývají déle než my, lidé. Najdeme je v lesích, na stráních, v mezích, na březích potoků a rybníků atd.

Ve školní zahradě máme např. dub letní, javor babyku, javor mléč, javor klen, lípu srdčitou, borovici lesní, vrbu bílou, vrbu jívu nebo jasan ztepilý.