Návštěvní řád

Vstup bez průvodce je povolen od 8-18.00.

V zahradě není dovolena jízda motorovými i nemotorovými vozidly včetně koloběžek.